Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

周密

漢語拼音
Zhou Mi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃祖英

漢語拼音
Huang Zuying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

趙勇

漢語拼音
Zhao Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
特殊關係 備註

譚紅杰

漢語拼音
Tan Hongjie
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
特殊關係 備註
土家族

唐仁健

漢語拼音
Tang Renjian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐海榮

漢語拼音
Xu HaiRong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

燕平

漢語拼音
Yan Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳子丹

漢語拼音
Wu Zidan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1971/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
特殊關係 備註
博士生導師,國務院政府特殊津貼專家

周新建

漢語拼音
Zhou Xinjian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/7
共青團
特殊關係 備註

熊群力

漢語拼音
Xiong Qunli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面