Subscribe to RSS - 壽光

您在這裡

壽光

劉興明

漢語拼音
Liu Xingming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年5月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

孫永春

漢語拼音
Sun Yongchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

牟立善

漢語拼音
Mou LiShan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 5
死亡
2017 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏華彬

漢語拼音
Wei Huabin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁良

漢語拼音
Yuan Liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孫曉華

漢語拼音
Sun Xiaohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張玉卓

漢語拼音
Zhang Yuzhuo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國工程院院士

宋蘭

漢語拼音
Song Lan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慶慧

漢語拼音
Liu Qinghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董明俊

漢語拼音
Dong Minjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面