Subscribe to RSS - 冀州

您在這裡

冀州

張冬辰

漢語拼音
Zhang DongChen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李希林

漢語拼音
Li Xilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1945/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名李瑞林(Li Ruilin),曾用名李小伙 "