Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

陳雲林

漢語拼音
Chen Yunlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聞世震

漢語拼音
Wen Shizhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張德江

漢語拼音
Zhang Dejiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐才厚

漢語拼音
Xu Caihou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 6
死亡
2015 / 3
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1963/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2014/3,中央紀委宣布徐才厚涉嫌違紀進行組織調查。 2.2014/6,中央紀委宣布徐才厚涉嫌受賄犯罪,中共中央決定將其開除黨籍,移交檢察機關依法處理。 3.2014/10,軍事檢察院對中央軍委原副主席徐才厚涉嫌受賄犯罪案件偵查終結,移送審查起訴。 4.2015/3,因膀胱癌病逝於解放軍總醫院。

李長春

漢語拼音
Li Changchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于永波

漢語拼音
Yu Yongbo
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1947/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閻明復

漢語拼音
Yan Mingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
前遼寧省政府主席閻寶航之子

頁面