Subscribe to RSS - 貴州

您在這裡

貴州

黃康生

漢語拼音
Huang Kansheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
布依族

江浩然

漢語拼音
Jiang Haoran
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名楊仲猶,化名白戈

雍文濤

漢語拼音
Yong Wentao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1912 / 5
死亡
1997 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名:楊一琳。第五屆全國人大代表。中共十二大代表、十五大列席代表。

陳曾固

漢語拼音
Chen Zenggu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1907
死亡
1988 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名陳文光,曾用名陳鏡明、陳近明,曾一峰,又名曾固

秦川

漢語拼音
Qing Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 10
死亡
2003 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廖飛

漢語拼音
Liao Fei
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.苗族。

李元棟

漢語拼音
Li Yuandong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳向必

漢語拼音
Wu Xiangbi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 12
死亡
1997 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"初中 苗族"

王宗金

漢語拼音
Wang Zongjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱厚澤

漢語拼音
Zhu Houze
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面