Subscribe to RSS - 貴州

您在這裡

貴州

任湘生

漢語拼音
Ren XiangSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.副研究員。

劉遠坤

漢語拼音
Liu YuanKun
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.苗族

龍長春

漢語拼音
Long changChun
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.苗族

李飛躍

漢語拼音
Li Feiyue
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟蕭

漢語拼音
Meng Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李再勇

漢語拼音
Li Zaiyong
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.仡佬族

鮮祖德

漢語拼音
Xian Zude
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王思明

漢語拼音
Wang Siming
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 6
死亡
2016 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉奇凡

漢語拼音
Liu Qifan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃家培

漢語拼音
Huang Jiapei
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨 入黨時間
1957/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面