Subscribe to RSS - 天津

您在這裡

天津

張慶恩

漢語拼音
Zhang Qingen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳紹旺

漢語拼音
Chen Shaowang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐大彤

漢語拼音
Xu Datong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

殷皓

漢語拼音
Yin hao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高培勇

漢語拼音
Gao Peiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張金英

漢語拼音
Zhang Jinying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民進成員

李紹洪

漢語拼音
Li Shaohong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉金波

漢語拼音
Liu Jinbo
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫文魁

漢語拼音
Sun WenKui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年2月,對分管部門監督管理不力,對天津市交通運輸委員會存在的嚴重失職瀆職問題失察,建議給予降級處分。

張吉福

漢語拼音
Zhang Jifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面