Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

郭元強

漢語拼音
Guo Yuanqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王守安

漢語拼音
Wang Shouan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜建功

漢語拼音
Du Jiangong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張黃元

漢語拼音
Zhang Huangyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱煥然

漢語拼音
Zhu Huanran
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李公樂

漢語拼音
Li Gongle
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

段青英

漢語拼音
Duan Qingying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1998/6加入九三學社 農工黨員

張毅

漢語拼音
Zhang Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
西歐
出生
1967 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于志剛

漢語拼音
Yu Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1973 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2021年1月22日,據中央紀委國家監委網站消息:中國政法大學原副校長於志剛涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查

吳剛

漢語拼音
Wu Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年5月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

頁面