Subscribe to RSS - 陜西

您在這裡

陜西

牟新生

漢語拼音
Mou Xinsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海關總監關銜

田聰明

漢語拼音
Tian Congming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 5
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2017年12月26日晚,因病在北京醫院逝世。

李子奇

漢語拼音
Li Ziqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
1923 / 9
死亡
2014 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡啟立

漢語拼音
Hu Qili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面