Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

蔣以任

漢語拼音
Jiang Yiren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授級高級工程師

吉林

漢語拼音
Ji Lin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
出生地/生長地:上海市 從政前職業:大學教師(法律學副教授) 特別身份:①有地方共青團背景,②六十年代出生的一代;③有對台工作經驗 專業頭銜:副教授

黃寅逵

漢語拼音
Huang Yinkui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈國俊

漢語拼音
Shen Guojun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒競蒙

漢語拼音
Zou Jingmeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1929 / 2
死亡
1999 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"中共早期烈士鄒韜奮之子 原名鄒家騮(Zou Jialiu)"

朱開軒

漢語拼音
Zhu Kaixuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 11
死亡
2016 / 6
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1951/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張文康

漢語拼音
Zhang Wenkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1962/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁光訓

漢語拼音
Ding Guangxun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1915 / 9
死亡
2012 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬凱

漢語拼音
Ma Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳佳洱

漢語拼音
Chen Jiaer
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1934 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1954/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面