Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

江玉平

漢語拼音
Jiang Yuping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪仕建

漢語拼音
Hong Shijian 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阮嘉明

漢語拼音
Ruan Jiaming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

林水明

漢語拼音
Lin Shuiming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳少華

漢語拼音
Chen Shaohua 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳顯國

漢語拼音
Chen Xianguo
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將

徐鋼

漢語拼音
Xu Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年03月20日,涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查。 2015年03月25日,中央已決定免去其領導職務 2015年03月31日,免去徐鋼的省人民政府副省長職務。 2015年7月27日,雙開 2015年7月27日,最高人民檢察院以涉嫌受賄罪立案偵查 2016年9月,涉嫌受賄案提起公訴 2016年9月22日,一審擇期宣判。 2016年12月29日,受賄罪判處有期徒刑十三年,並處罰金人民幣二百萬元

鄭柵潔

漢語拼音
Zheng Zhajie 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳榮凱

漢語拼音
Chen Rongkai 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
特殊關係 備註
高級會計師

陳義興

漢語拼音
Chen Yixing 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
一級警監警銜

頁面