Subscribe to RSS - 南安

您在這裡

南安

洪慧民

漢語拼音
Hong Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/06
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建

陳俊卿

漢語拼音
Chen JunQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭雲峰

漢語拼音
Zheng yun feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年8月22日紀委監察部網站公布,廈門市委常委、副市長鄭雲峰涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織調查。

洪捷序

漢語拼音
Hong Jiexu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

莊釗文

漢語拼音
Zhuang Zhaowen
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1984年8月入伍

潘時興

漢語拼音
Pan Shixing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃曉炎

漢語拼音
Huang Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳青田

漢語拼音
Wu Qingtian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
2006 / 10
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1962/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳章立

漢語拼音
Chen Zhangli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉飛

漢語拼音
Ye Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1914 / 5
死亡
1999 / 4
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1928
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名葉啟亨(Ye Qiheng),曾用名葉英、小葉