Subscribe to RSS - 乾縣

您在這裡

乾縣

上官吉慶

漢語拼音
Shangguang Jiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2019年1月9日央視綜合頻道播出的新聞專題片《一抓到底正風紀》中。片中首次披露,上官吉慶被給予留黨察看兩年處分,降爲副廳級非領導職務。

張甲天

漢語拼音
Zhang JiaTian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐新榮

漢語拼音
Xu Xinrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張新國

漢語拼音
Zhang Xinguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉巨魁

漢語拼音
Liu Jukui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周原

漢語拼音
Zhou Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註