Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

張群山

漢語拼音
Zhang Qunshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁國聚

漢語拼音
Liang Guoju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
2014 / 6
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監

孫春蘭

漢語拼音
Sun Chunlan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王懷臣

漢語拼音
Wang Huaichen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張立昌

漢語拼音
Zhang Lichang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 7
死亡
2008 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳清泰

漢語拼音
Chen Qingtai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王心芳

漢語拼音
Wang Xinfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅鐵山

漢語拼音
Fu Tieshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 11
死亡
2007 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

李立國

漢語拼音
Li Liguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.2017年1月9日,中央紀委案件審理室主任羅東川證實,中央紀委正在對李立國進行審查。 2.2017年10月14日,中共十八屆七中全會給予留黨察看二年處分。

張勃興

漢語拼音
Zhang Boxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1947/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民主青年同盟成員

頁面