Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

關夢舟

漢語拼音
guān mèngzhōu
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 12
死亡
2015 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙冀魯

漢語拼音
Zhao Jilu
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/01
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

翟魯寧

漢語拼音
Di Luning 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孫少華

漢語拼音
Sun Shaohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬譽煒

漢語拼音
Ma Yuwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋福龍

漢語拼音
Song Fulong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉曙光

漢語拼音
Liu Shuguang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙海山

漢語拼音
Zhao Haishan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
主要從事光電技術和系統的研究、設計與組織領導工作,為中國航天事業的發展作出突出貢獻。

常大光

漢語拼音
Chang Daguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建昌

漢語拼音
Zhang Jianchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面