Subscribe to RSS - 蒙城

您在這裡

蒙城

張勇

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1982/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
正副處級
特殊關係 備註

閆永祥

漢語拼音
Yan YongXiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳清

漢語拼音
Wu Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李健

漢語拼音
Li Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
特殊關係 備註

耿全禮

漢語拼音
Geng Quanli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1956/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註