Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

黄德安

漢語拼音
Huang Dean
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳善光

漢語拼音
Chen Shanguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許甘露

漢語拼音
Xu Ganlu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裴金佳

漢語拼音
Pei Jinjia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏小東

漢語拼音
Wei Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方永祥

漢語拼音
Fang Yongxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭雲峰

漢語拼音
Zheng yun feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年8月22日紀委監察部網站公布,廈門市委常委、副市長鄭雲峰涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織調查。

林文生

漢語拼音
Lin wen sheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉應明

漢語拼音
Liu Yingming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1940 / 10
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
數學家,被譽為"中國的查德"

周聯清

漢語拼音
zhōu liánqīng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
第十一屆全國人大代表,第十二屆全國人大代表,中共福建省第九屆委員會委員

頁面