Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

彭沖

漢語拼音
Peng Chong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1915 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘時興

漢語拼音
Pan Shixing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉亞樓

漢語拼音
Liu Yalou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1910 / 4
死亡
1965 / 5
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1929/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉振東

林澗青

漢語拼音
Lin Jianqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1921 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名林孝楚

梁靈光

漢語拼音
Liang Lingguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1916 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名梁劍平

陳冬

漢語拼音
Chen Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃曉炎

漢語拼音
Huang Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

郭沫若

漢語拼音
Guo Moruo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1892 / 11
死亡
1978 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1926
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名郭開貞,號尚武,曾用名郭鼎堂筆名沫若、麥克昂、易坎人、石沱等

楊東明

漢語拼音
Yang Dongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
開國上將楊成武二女兒楊俊生,畢業於解放軍哈爾濱軍事工程學院。先後在第二炮兵司令部,武裝員警部隊政治部幹部處,司令部裝備處(部)、技術開發部工作,歷任參謀、副處長、處長、部長等職,1996年7月被晉升武警少將軍銜,成為中國武裝員警部隊歷史上第一位,也是唯一一位女將軍。長子楊東勝,畢業於哈爾濱軍事工程學院,任第二炮兵部隊某研究所所長。次子楊東明,畢業於北京航空工業學院和國防大學,曾先後任山西省軍區太原警備區政治部主任、北京衛戍區政治部副主任、河北省軍區副政委、總後勤部物資油料部副部長,1994年7月晉升為陸軍

徐一帆

漢語拼音
Xu Yifan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1991/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1975
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"副教授,高級統計師 民盟成員"

頁面